بازرسی های بیشتر پلیس در آتن و تِسالونیکی، همیشه مدارک خود را به همراه داشته باشید

در طول هفته های گذشته رسانه های یونانی گزارش کرده اند که پلیس، کنترل خارجی ها را افزایش داده است. پلیس همچنین اقدام به بازداشت کسانی کرده که فاقد اجازه قانونی برای اقامت در یونان هستند. به عنوان مثال هفته گذشته ۷۱ نفر بدون کاغذ و مدارک در تِسالونیکی بازداشت شده اند. پلیس تِسالونیکی اعلام کرده است که این اقدامات به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. همچنین در آتن، نیروهای گشتِ پلیس در ایستگاههای مترو به ۱۳۰ نفر افزایش خواهد یافت. بنابراین به همراه داشتنِ همیشگیِ مدارک شناسایی اکیداً توصیه میشود. این مدارک میتواند شاملِ کارت سفید، برگه پلیس (''kharti'') ، اقامتنامه و یا مدارک مسافرتی باشد. چنانچه توسط پلیس بازرسی شوید و مدارک شناسایی به همراه نداشته باشید، در مخمصه بزرگی گرفتار خواهید شد. ممکن است دستگیر شوید و امکان دارد زمان زیادی طول بکشد تا ثابت کنید که در یونان اقامت دارید