اخیرا شنیده ام که برنامه جابجایی جدیدی در یونان برقرار شده است. آیا این حقیقت دارد؟

موبایل اینفو تیم اخیراً پرسش های بیشماری دریافت کرده مبنی بر اینکه آیا برنامه جدیدی برای جابجایی براه افتاده است یا نه. در حال حاضر هیچ برنامه جابجایی جدیدی وجود ندارد. تنها مذاکراتی مابین چند کشور اروپایی انجام شده است. البته حقیقت این است که ۱۴ کشورِ اروپایی از جمله فرانسه و آلمان به طور کلی به توافق رسیده اند که ’ساز و کار همبستگی موقت‘ برای جابجاییِ مردمی که در دریای مدیترانه تحتِ پیگرد قرار گرفته اند، تشکیل شود. اما هنوز هیچ یک از طرفین امضایی به روی کاغذ نیاورده اند. و بر سر جزییاتِ بسیاری نیاز به مذاکراتِ بیشتر است. این توافقنامه احتمالاً تنها کسانی که از دریا نجات داده شده اند را در بر میگیرد. و شامل مهاجرین و پناهجویانی که در حال حاضر در یونان هستند نمیشود. قطعیت و چگونگیِ ’ساز و کار همبستگی‘ که انحصاراً مورد نجات یافتگانِ دریای یونان است، هنوز معلوم نیست. مذاکرات در مورد این توافقنامه در ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. ما شما را از اخبار احتمالی آگاه خواهیم کرد
منبع: https://www.dw.com/…/پرنسیپ-جدید-برای-تقسیم-مهاج…/a-49715373