خبر خوش: مشکل افیمی (شماره مالیاتی یونان) برای پناهجویان حل شد!

به نظر می رسد، دیگر لازم نیست، مدت زمان زیادی برای دریافت افیمی صبر کنید! اداره مالیات در سالونیک و اداره پناهندگی آتن، هر دو تایید کردند که از این به بعد، اگر تمامی مدارک لازم برای درخواست افیمی را به همراه داشته باشید (کارت سفید یا مجوز اقامت و مدرکی که آدرس شما را اعلام کند) در همان روز افیمی برای شما صادر می شود. این قانون، شامل تمامی اداره های مالیات در یونان می شود. در حال حاضر، اداره مالیات فقط، اصالت کارت سفید یا مجوز اقامت را بررسی می کند تا از جعلی نبودن آن مطمئن شود. در گذشته، تعداد زیادی از پناهجویان و پناهندگان، باید مدت زیادی برای دریافت افیمی صبر می کردند. این به خاطر بخشنامه وزارت در سال ۲۰۱۸ بود که از اداره مالیات می خواست که همیشه از اداره پناهندگی درخواست کند که کارت سفید یا مجوز اقامت را تأیید کند. این پروسه، مدت زیادی طول می کشید و به همین خاطر، مردم مجبور بودند برای دریافت افیمی، ماه ها منتظر بمانند. افیمی، شماره مالیاتی یونان است و شما در موارد مختلف مانند استخدام، اجاره آپارتمان یا دسترسی به خدماتی مانند درآمد همبستگی اجتماعی، به آن نیاز دارید