چه جور مدارکی را برای مصاحبه پناهندگی خود باید به همراه بیاورم؟

مصاحبه پناهندگی، مهمترین مرحله از درخواست پناهندگی شما می باشد، چرا که بعد از آن، در مورد قبول یا رد درخواست پناهندگی شما تصمیم گیری می شود. مدارک شناسایی شخصی همچون کارت شناسایی پاسپورت و شناسنامه و هرگونه مدرکی که به باور پذیر تر شدن داستان کمک کند. به عنوان مثال: اگر در کشور مبدا خود مورد آزار و اذیت و یا ضرب و جرح قرار گرفته اید. تمام مدارک پزشکی که در آن زمان دریافت کرده اید را به همراه بیاورید. اگر از زخم و جراحت جدی آسیب دیده اید، عکس هایی از زخم ها و جراحاتِ مرتبط بدنتان به همراه داشته باشید. و یا اگر مقالاتی در روزنامه های محلی یا گزارشاتی در اینترنت موجود است که داستان شما را تایید میکند، به همراه بیاوریدشان. در نهایت، بسیار مفید خواهد بود که هر چیزی که داستان شما در مورد فرارتان از کشور را با دلیل و مدرک اثبات میکند به همراه داشته باشید.(مانند عکس، اجاره نامه، نامه ، مکاتبات، قرار داد کاری و از این قبیل مدارک.)
گروه سیار اطلاعات، برگه معلوماتی که حاوی تمامی اطلاعات ضروری در مورد مصاحبه پناهندگی شما است، جمع آوری نموده است. برای مشاهده روی این لینک کلیک کنید:
https://www.mobileinfoteam.org/asylum-interview-fa