پروژه هلیوس: برنامه جدید حمایت، در جهتِ اسکان و در آمیزی در جامعه

پروژه هلیوس (HELIOS) از موسسه IOM، تامین کننده خدماتی است از جمله حمایت مالی جهت اجاره مسکن، دوره های آموزشی درآمیزی در جامعه و کمک به قابلیتِ استخدام. این خدمات مختص دارندگانِ حفاظتِ بین المللی است (کسانی که وضعیتِ پناهندگی دریافت کرده اند). این برنامه برای کسانی اختصاص یافته که مجبور به ترکِ کمپ های پناهجویی، هتل های سازمانی و یا اقامتگاهها هستند. البته تنها کسانی میتوانند برای پروژه هلیوس اقدام کنند، که بین تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۸ و سی آگوست ۲۰۱۹ پناهندگی گرفته باشند و به صورت رسمی در یک کمپ پناهندگی، اسکان استیا (ESTIA)، و یا هتل فیلوکسنیای IOM ثبت نام کرده باشند. چنانچه با این مشخصات همخوانی دارید، بهتر است عجله کنید، چرا که برای اقدام تنها تا آخر سپتامبر فرصت دارید. برای ثبت نام بهترین روش تماس با مدیریتِ کمپ است، در صورتیکه در کمپ زندگی میکنید و یا مدیریتِ سازمان خیریه, چنانچه در آنجا مستقرید. در اینجا میتوانید اطلاعات بیشتر در مورد پروژه هلیوس بیابید: http://mobileinfoteam.org/helios-fa
چنانچه به اطلاعات بیشتر نیاز دارید، برای ما پیغام بگذارید