من باید در جزیره می ماندم، اما اکنون در سرزمین اصلی هستم. آیا می توانم روند درخواست پناهندگی را اینجا ادامه دهم؟

I WAS SUPPOSED TO STAY ON AN ISLAND BUT NOW I AM ON THE MAINLAND, CAN I CONTINUE MY ASYLUM APPLICATION HERE?

خیر، متاسفانه نمی توانید‌ این کار را انجام دهید. اگر از ترکیه وارد یکی از جزیره های یونان شوید، باید تا موقعی که مراجع ذیصلاح یونان به شما اجازه ترک جزیره را بدهند، آنجا بمانید. نام این وضعیت «محدودیت جغرافیایی» است و این وضعیت یکی از مواردی است که در اتفاقیه بین اروپا و ترکیه، در مورد آن توافق شده است. اگر موفق شدید که به صورت غیر قانونی به سرزمین اصلی سفر کنید، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که این کار را کردند، نمی توانند روند پناهندگی خود را اینجا ادامه دهند. شما یا مجبور خواهید شد که بازگردید، یا در وضعیت برزخ نامشخص و بدون هیچ‌گونه برنامه ای برای روند قانونی خود در سرزمین اصلی، زندگی کنید. تنها راه ادامه روند پناهندگیتان، بازگشتن به جزیره ای است که در آن محدودیت جغرافیایی داشتید. متاسفانه مراجع ذیصلاح یونان، در مورد اجرای این قانون، سختگیر هستند. تنها در موارد بسیار نادر، ممکن است که این محدودیت جغرافیایی برداشته شود. اما این پروسه بسیار پیچیده است و باید شرایط بسیار استثنایی حاکم باشد. بنابراین، در حال حاضر، تقریبا در تمامی موارد، اگر محدودیت جغرافیایی داشته باشید و بخواهید روند پناهندگی خود را ادامه دهید، بهتر است با محدودیت موافقت کنید و تا موقعی که به صورت رسمی به شما اجازه خروج داده شود، در جزیره باقی بمانید.