بیشتر از ۲۵۰۰۰ نفر، بر علیه محدودیت پیوند خانوادگی به آلمان امضا کردند

MORE THAN 25.000 PEOPLE SIGNING AGAINST RESTRICTION OF FAMILY REUNIFICATION TO GERMANY

در روزهای پایانی ماه می، گروه سیار اطلاعات، پتیشنی را برای افزایش آگاهی عمومی در مورد محدودیت غیرقانونی انتقال افراد از طریق پیوند خانوادگی به آلمان، آغاز کرد. تا امروز بیشتر از ۲۵۰۰۰ نفر در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی این پتیشین را امضا کردند تا حمایت خود را از خانواده های که اعضای آنها در یونان و آلمان، جدای از هم زندگی می کنند، نشان دهند.

https://www.change.org/p/توماس-دمزیر-وزیر-داخله-آلمان-خانوا…

للآخر متاسفانه تا کنون تغییرات زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. بر اساس اعلام واحد دوبلین یونان، در ماه جون و جولای، به تعدادی از اشخاص بسیار آسیب پذیر، اجازه داده شد که علاوه بر ۷۰ نفری که ماهیانه اجازه پرواز دارند، به آلمان منتقل شوند. این مسأله بهبود بسیار کمی تلقی می شود، اما مشکل کلی را برطرف نمی کند. در نامه ای از جانب وزارت داخله آلمان، که مسئول برقراری این محدودیت است، از گروه سیار اطلاعات خواسته شد که توضیحات دولت را در مورد محدودیت اعمال شده برای اشخاصی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، به اشتراک بگذارد. متاسفانه دلایل ارائه شده از جانب دولت، به نظر ما ضعیف و ناکافی هستند.

وزارت اعلام کرد که مشکلات لوجستیکی در این زمینه وجود دارند و تعداد مراکز پذیرش برای پذیرش اشخاص جدید، کافی نیستند. بر اساس اطلاعات ما، بسیاری از مراکز پذیرش در آلمان، در حال حاضر خالی یا نیمه پر هستند و آلمان از لحاظ لوجستیکی آمادگی پذیرش ۸۰۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را داشت. دلیل واقعی اعمال این محدودیت غیرقانونی از جانب وزارت، هنوز نامشخص است.