پیروزی در یک دادگاه جهت انجام پیوند خانوادگی به آلمان در مهلت مقرر

 VICTORY FOR COURT CASE ON TIMELY FAMILY REUNIFICATION TO GERMANY

یک دادگاه در آلمان، روز دوشنبه، حکم داد که انتقال افراد از طریق پیوند خانوادگی، نباید بیشتر از ۶ ماه از تاریخ اعلام موافقت پیوند خانوادگی، طول بکشد. این خبر بسیار خوشی است، زیرا این اولین باری است که یک دادگاه، بر علیه محدودیت انتقال افراد از طریق پیوند خانوادگی، حکم می دهد. در این پرونده بخصوص، یک خردسال اهل سوریه که در آلمان زندگی می کند، به دادگاه رفت تا دولت آلمان را مجبور کند که مادر و خواهر و برادرهای خردسالش را قبل از انتهای مهلت ۶ ماهه، از یونان به آلمان منتقل کند، و او پیروز این دادگاه بود. این دادگاه آلمان حکم داد که درخواست کنندگان پیوند خانوادگی، حق دارند که در این مهلت قانونی، منتقل شوند و مراجع ذیصلاح آلمان باید این امر را اجرا کنند. پرو اسایل، یک سازمان غیر دولتی بزرگ در آلمان است که کمک کرد تا این پرونده دادگاهی شکل بگیرد. این سازمان، اکنون از وزارت داخله آلمان می خواهد که این محدودیت اعمال شده در انتقال افراد از طریق پیوند خانوادگی را رفع کند. پرونده های دادگاهی دیگری در این زمینه باید به زودی به نتیجه برسند. گروه سیار اطلاعات شما را در جریان نتیجه این امر و تاثیر احتمالی آن بر روی وضعیتتان، خواهد گذاشت. از آوریل امسال، وزارت داخله آلمان، تعداد افرادی که ماهیانه از طریق پیوند خانوادگی از یونان منتقل می شوند را محدود کرد. این مسأله باعث تاخیر بسیار زیادی در انتقال افرادی شده است که پیوند خانوادگی آنها قبول شده است. این مسأله بر خلاف قوانین اروپایی است که تاکید می کند حداکثر مهلت قانونی ۶ ماه است.