بیش از ۱۵۰ هزار نفر در ۵۰ شهرِ اروپا تضاهراتی ترتیب داده اند برای اروپایی مهمان نواز تر.


در طول این هفته انتخاباتِ پارلمانِ اروپا به وقوع خواهد پیوست.در اعتراض به گروه های ملی گرا و نژاد پرست ۱۵۰ هزار نفر در ۵۰ شهر اروپا تظاهرات مسالمت آمیزی را در روز یکشنبه گذشته ترتیب دادند. علاوه بر مطالباتِ دیگر، یک اروپای مهمان نواز تر برای مهاجرین و پناهندگان را طلب کردند. اینکه بجای مستحکم‌تر کردن مرزهای اروپا، مسیرهای فرار امن و پروسه پناهندگی عادلانه‌تر تضمین شود. تظاهرکنندگان پیامی برای تمام شهروندان اروپایی فرستادند با این مضمون که در انتخابات اروپا بر علیه ملی گرایی و نژادپرستی و به نفعِ یک اروپای دموکراتیک، صلح جو و متحد رای دهند. تظاهرات‌کنندگان پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته شده بود ’برای یک اروپایِ بدون حصار‘ یا ’قلبم برای تنوع نژادی می تپد‘