الرجاء طباعة الرسالة و احضارها معك اى مكتب الحجز وكالة السفريات


لطفاً آن را پرینت کرده و به همراه خود به دفتر هواپیمایی ببرید


Please print it and bring it with you to the travel agency.