بازگشت به مقاله برگه پلیس →

 

نحوه تشخیص دادن نامه پلیس که حاوی شماره تمایل است

برگه‌های پلیس، بسته به اداره پلیسی که آنها را صادر می کند، همیشه متفاوت به نظر می‌رسند. می‌توانید دو نمونه از برگه‌های پلیسی که شماره تمایل دارند را اینجا ببینید

در آن قسمتی که با دایره قرمز رنگ نشان داده شده است، شماره تمایل نوشته شده است. لطفاً برای بزرگتر نشان دادن قسمتی که شماره تمایل نوشته شده است، روی عکس کلیک کنید

اگر چیزی مثل این روی برگه پلیس خود دارید، لطفاً به نزدیکترین اداره پناهندگی به محل زندگی خود مراجعه کنید و سعی کنید وقت ثبت نام بگیرید