بازگشت به منوی اصلی →

آنچه که باید در مورد گرفتن اثر انگشت بدانید


چه موقع اثر انگشت من گرفته می شود؟

در سه مورد، اثر انگشت شما می تواند گرفته شود:

  • موقعی که در یک کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بدهید
  • موقعی که توسط مامورین کنترل مرز یا پلیس، هنگام ورود غیر قانونی به اروپا (به عنوان مثال ورود بدون مجوزی مثل ویزا) متوقف شوید
  • هنگامی که توسط پلیس یک کشور اروپایی، به دلیل نداشتن مجوز اقامت قانونی (مانند کارت پناهجویان، مجوز اقامت معتبر یا برگه پلیس) متوقف شوید

فقط اثر انگشت کسانی گرفته می شود که حداقل ۱۴ سال دارند. کودکان زیر سن ۱۴ سال، انگشت نگاری نمی‌شوند.


آیا می‌توانم از دادن اثر انگشت خودداری کنم؟

خیر، بر اساس قانون، موظف هستید که اثر انگشت خود را بدهید. همه کسانی که بیشتر از ۱۴ سال سن دارند، باید انگشت نگاری شوند. اگر کیفیت انگشت نگاری شما خوب نباشد، بعداً دوباره انگشت نگاری خواهید شد. همچنین اگر عمدا به انگشتان خود صدمه بزنید، اثر انگشت شما دوباره گرفته خواهد شد. این اثر انگشت، در پایگاه داده‌ای به نام «یوروداک» ذخیره می شود. در سیستم یوروداک احتمالا بررسی می‌شود که آیا در کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده‌اید یا کدام کشور، اولین کشور اروپایی است که وارد آن شده‌اید


به چه دلیل باید اثر انگشت خود را بدهم؟

Dublin_Regulation.svg.png

وقتی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بدهید، باید یک روند اداری طی شود و بر اساس آن تصمیم گیری شود کدام کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما است. این روند، «پروسه دوبلین» نام دارد و کشورهایی که در پروسه دوبلین شرکت دارند، «کشورهای دوبلین» نام دارند. اینجا می توانید نقشه تمامی کشورهای دوبلین را مشاهده کنید. عوامل مختلفی در تعیین کشوری که مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما است، مؤثر می‌باشد. به عنوان مثال، اولین کشور اروپایی که وارد شدید، یا کشور اروپایی که برای اولین بار در آن درخواست پناهندگی دادید، می‌توانند کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما باشند. همچنین عوامل دیگری، مانند سکونت اعضای خانواده در کشور دوبلین دیگر، می‌توانند مؤثر باشند

اگر در یک کشور عضو دوبلین درخواست پناهندگی بدهید، اثر انگشت شما در سیستم یوروداک بررسی می شود تا بررسی شود کدام کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما است. اگر اثر انگشت شما و کشور محل اخذ آن در سیستم یوروداک پیدا شود، احتمال دارد از کشور درخواست شود که شما را تحویل بگیرد، البته این مسأله به شرایط شرایط فردی شما نیز بستگی دارد

همچنین، اگر به دلیل نداشتن مجوز اقامت قانونی توسط پلیس متوقف شوید، پلیس، اثر انگشت شما را در سیستم یوروداک بررسی می‌کند تا مشخص شود آیا در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده‌اید


اگر از یونان به کشور دیگر اروپایی منتقل شوم، این مسأله چه تاثیری دارد؟

اگر به صورت غیر قانونی، در حین طی شدن روند درخواست پناهندگیتان، از یونان به کشور دیگر اروپایی، مثلاً آلمان، منتقل شوید، هنگامی که درخواست پناهندگی بدهید، مراجع آلمان نیز اثر انگشت شما را خواهند گرفت. آنان اثر انگشت شما را در پایگاه داده یوروداک بررسی می‌کنند تا ببینند آیا در یونان درخواست پناهندگی داده‌اید یا نه. بعد از آن، آلمان از یونان درخواست خواهد کرد که شما را تحویل بگیرد

یونان اول باید با تحویل گرفتن شما موافقت کند. در سال ۲۰۱۷، یونان بیش از ۲۰۰۰ درخواست برای تحویل گرفتن پناهجویان از کشورهای دیگر دوبلین دریافت کرد، اما فقط با ۹۵ درخواست موافقت کرد. امسال، سال ۲۰۱۸، وضعیت به همانگونه ادامه یافته است


در صورتیکه در یونان درخواست پناهندگی نداده باشم، آیا باز هم احتمال دارد به یونان بازگردانده شوم؟

بله، احتمال دارد. اگر اثر انگشت شما، هنگامی که به صورت غیر قانونی وارد یونان شدید، توسط پلیس گرفته شده باشد، سپس به کشور دوبلین دیگری مسافرت کنید، مراجع ذیصلاح متوجه خواهند شد که اولین کشور اروپایی که وارد شده‌اید، یونان است. بسته به شرایط شخصی شما، احتمال دارد یونان کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما شناخته شود، چرا که از طریق یونان، وارد اتحادیه اروپا شده‌اید. لذا، مراجع ذیصلاح کشور دوبلین که در آن درخواست پناهندگی داده‌اید، احتمالا تصمیم خواهند گرفت که از یونان درخواست کنند شما را تحویل بگیرد


چه اطلاعاتی از من در یوروداک ذخیره می شود؟

اثر انگشت و جنسیت شما به همراه تاریخ و کشوری که در آن انگشت نگاری شدید، در سیستم یوروداک ذخیره می شوند. نام، عکس، تاریخ تولد و ملیت شما به یوروداک فرستاده نمی‌شوند، اما احتمالا در پایگاه داده ملی، ذخیره شوند.


چه موقع اثر انگشت من از یوروداک پاک خواهد شد؟

این به دلیل انگشت نگاری شما بستگی دارد. اگر هنگام ورود غیر قانونی به اتحادیه اروپا انگشت نگاری شده باشید، اثر انگشت شما بیشتر از ۱۸ ماه ذخیره نمی‌شود. اگر در یک کشور دوبلین درخواست پناهندگی بدهید، اثر انگشت شما، حداکثر تا ۱۰ سال ذخیره می شود. بعد از آن، اطلاعات مربوط به شما به صورت خودکار پاک می‌شوند. اگر درخواست پناهندگی شما قبول شود و پناهندگی دریافت کنید، اثر انگشت شما تا پایان ۱۰ سال در سیستم باقی خواهد ماند. اگر ملیت یکی از کشورهای دوبلین را دریافت کنید، اطلاعات شما در یوروداک، فورا پاک خواهند شد.